Sticanje bez osnova

Sticanje bez osnova (neosnovano obogaćenje) nastaje kada deo imovine jednog lica (osiromašeno lice) bez punovažnog pravnog osnova pređe u imovinu drugog lica (obogaćeno lice). Postoji pet slučajeva sticanja bez osnova i to isplata nedugovanog, isplata s obzirom na osnov koji se kasnije nije ostvario, isplata s obzirom na osnov koji je kasnije otpao, obogaćenje usled radnje obogaćenog i obogaćenje usled radnje nekog trećeg lica ili usled nekog spoljnjeg događaja. Odgovornost sticaoca biće šira ukoliko je bio nesavestan, pa će pored stečenog bez osnova morati vratiti i plodove i zateznu kamatu i to od dana sticanja, a ne od podnošenja zahteva, kako duguje savesni sticalac, koji je verovao da sticanje počiva na punovažnom pravnom osnovu. Kancelarija zastupa u parničnom postupku, u kome se ostvaruje pravo na povraćaj stečenog bez osnova, a tužba se može podići u roku od 10 godina od dana kada je osiromašeno lice moglo zahtevati ispunjenje obaveze.