O advokatu

 

Advokatska kancelarija Klajić je smeštena na Banjici na adresi Bulevar oslobođenja 172.

Advokat Stefan Klajić je rođen 14.12.1991. godine u Sremskoj Mitrovici. Studije je završio na pravosudno-upravnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2016. godine. Učestvovao je u programu pružanja besplatne pravne pomoći u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je praktikant u krivičnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu, stekao je sertifikat „Američke privredne komore“ posle učešća u programu „Kadar da budem kadar“.

Pripravnički staž stekao u dve Beogradske advokatske kancelarije.

Advokatsko iskustvo stekao pretežno se baveći građanskopravnom, krivičnopravnom i privrednopravnom materijom.

Na listi je Advokatske komore Beograda za odbrane po službenoj dužnosti, zastupanja u parničnom i poreskom postupku.

Odlično govori engleski jezik i služi se nemačkim.