Opšti deo

Obligacioni odnos, koji je predmet regulisanja obligacionog prava, predstavlja pravni odnos određene sadržine (ovlašćenja i obaveze) između određenih lica (poverioca i dužnika). To znači i da su, za razliku od stvarnih prava koje deluju prema svima (erga omnes) obligacije relativnog karaktera, jer deluju samo između određenih lica (inter partes). Izvore obligacija možemo podeliti na ugovore, prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostrane izjave volje.