Porodično pravo

Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Kako bi brak punovažno nastao, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi. Ako nisu ispunjene pretpostavke za postojanje braka (različitost polova, saglasna izjava volje za zaključenje braka i forma braka), ako postoje bračne smetnje (bračnost, nesposobnost za rasuđivanje, srodstvo, maloletstvo, starateljstvo) i ukoliko brak nije zaključen u cilju zajednice života, brak je apsolutno ništav i klijentima je na raspolaganju tužba za utvrđenje ništavosti braka, koja se takođe može podići i u slučaju relativne ništavosti, odnosno mana volja (sila, prinuda, zabluda), maloletstva iznad 16 godina i nesposobnosti za rasuđivanje koja je prestala u toku braka. Osim poništajem, brak može prestati i razvodom, u parničnom postupku koji se pokreće tužbom za razvod braka ili predlogom za sporazumni razvod braka, koji mora sadržati sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine i o vršenju roditeljskog prava. Kada je u pitanju imovina supružnika, razlikujemo dva režima i to zakonski (koji pravi razliku između zajedničke i posebne imovine supružnika) i ugovorni (po kom supružnici svoje odnose samostalno uređuju ugovorom). Kancelarija pruža pravne usluge počev od davanja pravnih saveta prilikom zaključenja braka, preko sastavljanja bračnih ugovora, pa do zastupanja u sporovima za poništaj odnosno razvod braka. Porodičnim zakonom su takođe predviđene obaveze izdržavanja bivših bračnih partnera i do pet godina, ukoliko je zahtev postavljen do zaključenja glavne rasprave u bračnom sporu, a najkasnije u roku od godinu dana od prestanka braka, ako su ispunjeni određeni uslovi (poverilac izdržavanja nema dovoljno sredstava za život, nezaposlen je i nesposoban za rad, nije znao za uzrok ništavosti braka prilikom zaključenja ukoliko je brak ništav i obaveza ne bi predstavljala očiglednu nepravdu za dužnika izdržavanja). Zakonom je takođe propisana obaveza izdržavanja vanbračnog partnera, majke deteta, deteta od strane roditelja, roditelja od strane deteta, maloletne braće i sestara i izdržavanje između tazbinskih srodnika, a kancelarija zastupa stranke u svim alimentacionim sporovima.