Porodično pravo

Razvod braka

Postoje dva načina na koja se brak u Srbiji može razvesti. I jedan i drugi način uključuju postupak pred sudom, koji presudom razvodi brak. Razlika je, međutim, u postojanju spora medju supružnicima koji se tiče vršenja roditeljskog prava i deobe zajedničke imovine. Ukoliko spor o navedenim pitanjima postoji, brak se razvodi po tužbi jednog od supružnika. U suprotnom, supružnici zajednički podnose predlog za sporazumni razvod braka.

Kada među supružnicima nema sporazuma o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine, odluku o navedenim pitanjima doneće sud presudom kojom razvodi brak postupajući po tužbi jednog od supružnika. Ovaj postupak je donekle drugačiji u odnosu na opšti parnični postupak zbog same prirode stvari, te ga odlikuje nekoliko specifičnosti. Osnovna je posredovanje, koje se vrši u cilju mirenja supružnika i nagodbe, odnosno sporazuma o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine.

Mirenje sprovodi sud, odnosno druga specijalizovana ustanova za posredovanje, ne bi li se razvod braka izbegao, a konflikti koji među supružnicima postoje razrešili. U slučaju mirenja supružnika smatra se da je tužba za razvod braka povučena, a ukoliko do mirenja ne dođe, nastavlja se sa postupkom nagodbe, ne bi li se postigao sporazum o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine. Ukoliko supružnici postignu sporazum o deobi zajedničke imovine, sud će sadržaj istog uneti u izreku presude o razvodu braka. Ako supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava, sud će sadržaj istog uneti u izreku presude o razvodu braka, ali samo u slučaju da sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta. Ukoliko postupak nagodbe protekne neuspešno, sud nastavlja postupak po tužbi za razvod braka i donosi presudu.

Kada među supružnicima nema spora o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine, oni o razvodu braka i navedenim pitanjima zaključuju sporazum koji podnose sudu uz predlog za sporazumni razvod braka. U ovom slučaju ne vrši se postupak posredovanja, a sud po sprovedenom postupku donosi presudu kojom razvodi brak i u čiju izreku unosi sadržinu sporazuma o deobi zajedničke imovine, kao i sporazum o vršenju roditeljskog prava, ukoliko je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

Roditelji posle razvoda mogu vršiti roditeljsko pravo zajednički ili samostalno. Sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava prenosi se vršenje roditeljskog prava na jednog od roditelja, a on sadrži i sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od strane drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Takođe, oba roditelja i u ovom slučaju odlučuju sporazumno i zajednički kada je reč o pitanjima koja bitno utiču na život deteta. Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji se saglašavaju da će i posle razvoda roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta, a sastavni deo sporazuma je i saglasnost oko toga šta će se smatrati prebivalištem deteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *